U.S.C. Section 2257 Compliance Notice

Faphouse (the “Website”) is a video sharing platform and the content is, in its majority, uploaded by users who completed our internal verification process and have verified their age and identity (the “Registered Studio Operator”). The said content available on the Website is user-generated content, which means that the content is exclusively created, generated and uploaded by users (the “Third Party Content”). At the same time, theWebsite reserves the right to exclusively license individual pieces of content directly from third parties through separate agreements and to publish such content on the Website (the “Exclusive Content”).

The operator of this Website is not the producer, as defined in 18 U.S.C.§2257, of the Third Party Content and of the Exclusive Content available on the Website.

The operator of the Website adheres to rigorous compliance procedures with respect to all types of content available on the Website:

1) All uploaders of the content are over eighteen (18) years of age (or the age of majority in their jurisdiction).

2) Prior to uploading any piece of the content, the uploader must provide to the operator of the Website the identification documents of all the participants in the said content, which prove that the participants are over eighteen (18) years of age (or the age of majority in their jurisdiction) and that they have provided their consent to participate in the production of the content and to its distribution on this Website.

3) Uploaders which are Producers certify to the Website that they are in compliance with Record Keeping Requirements under 18 U.S.C. §2257 for the content and agree to deliver the related documentation upon request.

4) All the uploaded content on the Website does not violate the Terms & Conditions of the Website or any other policies of the Website.

For further assistance and/or information related to this page please contact our Support team.

Get access to full videos from best channels
Nội dung độc quyền của FapHouse Originals
Tìm thể loại của bạn giữa 735,808 video
Unlock 2,487 channels in one subscription
Chất lượng bạn kỳ vọng — full HD và 4K
Không thể rời mắt — 600 video mới mỗi ngày
Thanh toán bảo mật và an toàn
Tải hàng ngàn video
Hủy đăng ký mọi lúc
Mua gói thành viên -50%

KHUYẾN MÃI KỲ NGHỈ XUÂN 🌼

Giảm 50%

Bạn sắp truy cập FapHouse, trang web người lớn chứa nội dung khiêu dâm. Để tiếp tục, vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi trở lên.

Nội dung tôi quan tâm:

Nếu chưa đủ 18+, hãy thoát khỏi trang

TRANG WEB NÀY CHỨA TÀI LIỆU KHAI THÁC VỀ TÌNH DỤC (bao gồm cả tài liệu khiêu dâm). Bạn phải đủ mười tám (18) tuổi để sử dụng Trang web này, trừ khi độ tuổi chiếm đa số trong phạm vi quyền hạn của bạn lớn hơn mười tám (18) tuổi, trong trường hợp đó ít nhất bạn phải đủ tuổi thành niên trong phạm vi quyền hạn của mình. Việc sử dụng Trang web này không được phép trong trường hợp bị pháp luật cấm. Trang web này cũng yêu cầu sử dụng cookie. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cookie tại Chính sách quyền riêng tưChính sách cookie.
BẰNG VIỆC VÀO VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ VIỆC SỬ DỤNG COOKIE CỦA CHÚNG TÔI.